Ötelemeli Sezar Şifreleme Yöntemi

Ötelemeli Sezar Şifreleme Yöntemi,

Bu yöntem; girilen cümlenin her karakteri belirtilen öteleme miktarı sonrasındaki karakter ile değiştirilmesiyle yeni cümle oluşturulmasıdır.

Algoritma:

 • Yöntem uygulanacak cümle kullanıcıdan alınır.
 • Öteleme miktarı kullanıcıdan alınır.
 • Girilen cümledeki her karakter için öteleme ayrı ayrı yapılacağı için cümledeki tüm karakterleri gezmek gerekmektedir. Cümlenin boyutu kadar gezen bir döngü oluşturulur.
 • Döngü içerisinde cümlenin o anki karakterinin ascii karşılığı bulunur.
 • Eğer karakter boşluk ise değiştirilmez. Değil ise Ascii karşılığının 3 sonrası alınır. Eğer üç karşılığı harflerden başka karaktere giderse tekrar alfabenin ilk harfine geri dönülür ve öteleme miktarı kadar öteleme yapılır. ( Büyük ve küçük harf için ayrı ayrı yapılır.)

Bilinmesi Gerekenler:

Boşluğun ASCII karşılığı 32‘dir.

Küçük harfler (a-z) 97 ile başlar 122’a kadar devam eder.[97-122]

Büyük harfler(A-Z) 65 ile başlar 90’a kadar devam eder.[65-90]

Harfler dışındaki diğer karakterlerde herhangi bir öteleme yapılmamıştır.(Türkçe karakterlerde katılmamıştır.)

Eğer bir karakteri int tipine çevirilirse o karakterin ASCII karşılığı bulunur.

String’i char dizisine aktarmak için  sezar.toCharArray() fonksiyonu kullanılabilir.

Java Kodu:

package ondortaralik;
import java.util.Scanner;

public class OnDortAralik {
  
  public static void main(String[] args) 
  {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    
    String sezar;
    System.out.println("Cümle giriniz: ");
    sezar = scan.nextLine();
    
    char[] sezarDizisi = sezar.toCharArray(); 
    
    System.out.println("Öteleme indexi gir: "); 
    int oteleme = scan.nextInt();
    
    for(int i=0; i<sezarDizisi.length; i++)     {       int asciiSirasi = (int)sezarDizisi[i];              if(asciiSirasi == 32)         sezarDizisi[i] = ' ';       else       {         if(asciiSirasi >=65 && asciiSirasi <=90)         {           if((asciiSirasi+oteleme) >90)
            sezarDizisi[i] = (char) (((asciiSirasi+oteleme)%90) + 64);
          else
            sezarDizisi[i] = (char) (asciiSirasi+3);
        }
        
        if(asciiSirasi >=97 && asciiSirasi <=122)         {           if((asciiSirasi+oteleme) >122)
            sezarDizisi[i] = (char) (((asciiSirasi+oteleme)%122) + 96 );
          else
            sezarDizisi[i] = (char) (asciiSirasi+3);
        }
      }
      
      
    }
    
    
    String yeniCumle = String.valueOf(sezarDizisi);
    
    
    System.out.println("Girilen Cümle: " + yeniCumle);
    
  }
  
  
  
}


Ekran Çıktısı:

 

run:
Cümle giriniz: 
Otelemeli Sezar Uygulanacak Cumle
Öteleme indexi gir: 
5
Girilen Cümle: Rwhohphol Vhedu Xdjxodqdfdn Fxpoh
BUILD SUCCESSFUL (total time: 9 seconds)

 

 

“Ötelemeli Sezar Şifreleme Yöntemi” üzerine bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.