Otomasyonda kayıt olarak eklenmiş ürünleri listeleme

Java Stok Otomasyon Sistemi

Proje indirme linki güncellendi

 PROJE İNDİRME LİNKİ : Projeyi İndirmek için buraya tıklayınız

Projede kullanılan fonksiyonlar:

 1. setDefaultCloseOperationt(parametre);
  • Pencere kapatılmak istediğinde ne yapılacağına ayarlayan fonksiyon.
 2. setSize(genişlik, yükseklik);
  • Nesnenin boyutunu ayarlar.
 • setBounds(x, y, genişlik, yükseklik);
  • Nesneyi belirtilen koordinata yerleştirir.
 1. setResizable()
  • Pencerenin büyütülüp küçültülmesini engeller.
 2. addActionListener(listener);
  • Nesneye bir dinleyici ekler, nesneye tıklandığında ne yapılacağına karar verir.
 3. setBackground(renk);
  • parametre olarak girilen rengi bulunan nesnenin arkaplanı olarak ayarlar.
 • Connection connection;
  • Bağlantı nesnesi
 • ResultSet result;
  • Yapılan sorgu sonucunda döndürülen değerlerin tutulacağı nesnedir.
 1. Statement statement;
  • Veritabanına gönderilen sorgu ifade nesnesidir.
 2. executeQuery(ifade);
  • Parametre olarak göndürelen ifadeyi sorgular ve geriye sonuçları ResultSet tipinde döndürür.
 3. first();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarına ait ilk satıra ulaşır.
 • last();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarına ait son satıra ulaşır.
 • next();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarında bulunduğu satırdan bir sonraki satıra gider.
 • getRow();
  • result nesnesindeki sorgu sonuçlarına ait toplam satır sayısını geri döndürür.
 1. getString(sutunIsmi), result.getInt(sutunIsmi)
  • Parametre olarak girilen sütundaki değeri geri döndürür.
 • updateString(sutunIsmi, deger), result.updateInt(sutunIsmi, deger)
  • result nesnesinin o an bulunduğu satırdaki parametre olarak girilen sütun ismininin içeriğini parametre olarak girilen deger olarak gunceller.
 • updateRow()
  • result nesnesini bulunduğu satırdaki içeriği günceller.
 • insertRow()
  • result nesnesinin bulunduğu satıra yeni içerik ekler.
 • moveToInsertRow()
  • result nesnesini boş olan ilk satıra yeni kayıt eklemek için taşır.
 1. deleteRow()
  • result nesnesinin o an bulunduğu satırı siler.
 • Container container;
  • Eklenen componentlerin tutulduğu nesnedir.
 • removeAll();
  • container nesnesindeki tüm componentleri kaldırır.
 • invalidate();
  • container nesnesini geçersiz kılar.
 • repaint();
  • container nesnesine yeni eklenen componentlere göre yeniden şekillendirir.
 • Jtable tablo;
  • Listeleme için kullanılacak olan nesnedir.
 • showConfirmDialog(,,,,);
  • Hata durumlarında veya başarılı olunan durumlarda ekranda ileti göstermede kullanılan diyalog penceresi.
 • setLocation(x, y)
  • Pencere yerleşim yeri belirlemede kullanılan fonksiyon.

 

Otomasyonda kayıt olarak eklenmiş ürünleri listeleme
Otomasyonda kayıt olarak eklenmiş ürünleri listeleme

 

Otomasyona Yeni Kayıt Ekleme
Otomasyona Yeni Kayıt Ekleme

 

acilisEkrani()

Program ilk çalıştırıldığında ve ana sayfa menüsüne tıklanıldığında oluşan görünümü yapar. Fonksiyon içerisinde panel içerisinde bir JLabel bir de JTextArea bulunmaktadr. JLabel ile görüntüdeki resimin eklenmesi sağlanmıştır, JTextArea ile yazının görünmesi sağlanmıştır.

yeniKayitMenusu()

Yeni Kayıt menüsüne tıklandığında çalışır. Fonksiyonun görevi o an ki panele eklenen herşeyi siler, yeni bir panel oluşturarak içerisine yeni kayıt için gerekli olan görünümü sağlar. Görünümü sağlamak için fonksiyon içerisinde başka fonksiyonlarda çalışmaktadır. Bu fonksiyonlar;  urunNumarasiOlustur(), urunIsmiOlustur(), urunTuruOlustur(), urunFiyatiOlustur(), urunMiktariOlustur() ve urunYeniKayit() fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonların görevleri aşağıda belirtilmiştir.

urunNumarasiOlustur(), urunIsmiOlustur(), urunTuruOlustur(), urunFiyatiOlustur(), urunMiktariOlustur()

Yeni Kayıt ve Güncelle menüsünde kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Bu fonksiyon; yeni bir JLabel nesnesi oluşturmuştur ve bu oluşturulan nesneyi panelin içerisine eklemiştir. Aynı şekilde kullanıcılardan giriş almak için bir JTextField nesnesi oluşturulmuştur ve panele eklenmiştir.

urunYeniKayit()

Yeni Kayıt menüsünde yer alan ekle butonuna bastığında çalışmaktadır. Bu fonksiyonun görevi JTextField nesnelerine girilen değerleri veritabanına aktarmak ve hata oluşmadığı durumlarda JTextField nesnelerini boş olarak değiştirip ekranda diyalog penceresi açmaktadır. Hata olduğu durumlarda da diyalog penceresi açılmaktadır.

guncellemeMenusu()

Güncelle menüsüne tıklandığında çalışmaktadır. Fonksiyon içerisinde güncellenecek ürün numarasını kullanıcıdan alarak girilen ürün numarasını ait bilgileri JTextField nesnelerine girmektedir. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra güncelle butonuna basıldığında ise veritabanı üzerinde yapılan değişiklikler ve yapılır. Hata olduğu ve olmadığı durumlara göre diyalog penceresi gözükür. Fonksiyonda; urunNumarasiOlustur(), urunIsmiOlustur(), urunTuruOlustur(), urunFiyatiOlustur(), urunMiktariOlustur() fonksiyonları çalışmaktadır ve bunların görevleri üstte belirtilmiştir.

icerikListeleme(String, String)

İlk girilen parametreyi icerikArama(String) fonksiyonuna gönderir, diğer parametreyi ise listelemeYap(String) fonksiyonuna gönderir. Bu fonksiyonların görevleri aşağıda belirtilecektir.

icerikArama(String)

Ekranda kullanıcının arama yapmasını sağlayan arayüzü oluşturur. Fonksiyon içerisinde birer adet JLabel ve JTextField nesnesi bulunmaktadır. Parametre olarak gelen String, JLabel’in içeriği olarak ayarlanır.

listelemeYap(String)

Parametre olarak girilen String içerisindeki değere göre veritabanında arama yapar ve gerekli sonuçları döndürür. Döndürülen veriler tablo içerisine aktarılır ve ekranda gösterilir.

aramaMenusu()

Arama menüsüne tıklandığında çalışır. Kullanıcıdan arama türünü seçtirir ve seçilen arama türüne arama yapıp sonuçları listelemekte görevlidir. Fonksiyon içerisinde icerikListeleme(String, String) fonksiyonu görevlidir. (Yukarıda fonksiyon görevi yazılmıştır.)

urunSil()

Sil menüsüne tıklandığında çalışır. Fonksiyonda içerisinde istenilirse belirtilen ürün numarası silinebilir veya tüm ürünler silinebilir. Fonksiyonda; icerikArama() fonksyionu çalışmaktadır.(Üst kısımlarda görevi yazılmıştır.) Hata olduğu ve olmadığı durumlarda diyalog penceresi açılmaktadır.

baglanti()

Veritabanına bağlantı yapmada kullanılan fonksiyondur. Fonksiyon içerisinde belirtilen veritabanı adresi, kullanıcısına bağlanmaktadır. Fonksiyon statement türünde bir geri dönüş yapmaktadır.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir