Slash(Solidüs) Karakterini Ters Çevirme

Örneğin adres yolu: C:\wamp\www\Proje1 olsun. Bazı durumlarda bu adres yolunda bulunan \ (back slash) karakterini / (forward slash) ‘a çevirmek gerekebilir.

Bu çevirme işlemini iki farklı yoldan yapabilirsiniz.

Yöntem 1:

Yöntem 2:

İki yöntemden birini uyguladığınızda ekrana c:/wamp/www/proje yazdırması beklenmektedir.