Trapez Yöntemi

Programda kullanıcıdan

 • İntegral alt sınır değerini
 • İntegral üst sınır değerini
 • Aralık sayısını

Yöntem farklı fonksiyonlar için uygulamak istenirse FonksiyonHesap ve IntegralHesap(Hata kontrolü için) geri dönüş değerleri değiştirilmelidir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
//www.delimuhendis.com


namespace TrapezYontemi
{
  class Program
  {
    static double altSinir = 0, ustSinir = 0;
    static double aralikSayisi = 0, aralikDegeri = 0;
    static double sonuc = 0, anlikDeger = 0, analitikSonuc = 0;

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write ("İntegral alt sınırını giriniz: ");
      altSinir = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write ("İntegral üst sınırını giriniz: ");
      ustSinir = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      Console.Write ("Aralık sayisini giriniz: ");
      aralikSayisi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

      Trapez();
      Console.Read();
    }

    static void Trapez()
    {
      aralikDegeri = (ustSinir - altSinir) / aralikSayisi;
      sonuc = FonksiyonHesap(ustSinir) + FonksiyonHesap(altSinir);
      anlikDeger = aralikDegeri;
      
      
      for (int i = 1; i < aralikSayisi; i++)
      {
        sonuc += 2 * FonksiyonHesap(anlikDeger);
        anlikDeger += aralikDegeri;
      }
      
      sonuc = sonuc * (aralikDegeri / 2);

      Console.WriteLine("İntegral sonucu: " + sonuc);
      

      analitikSonuc = IntegralHesap(ustSinir) - IntegralHesap(altSinir);
      Console.WriteLine("Mutlak hata: " + Math.Abs(analitikSonuc - sonuc));
      Console.WriteLine("Bağıl hata: " + (Math.Abs((analitikSonuc-sonuc)/analitikSonuc)*100));
    }

    

    static double FonksiyonHesap(double x)
    {
      return (10 * x * x) - (6 * x);
    }

    static double IntegralHesap(double x)
    {
      return 10 * Math.Pow (x, 3) / 3 - 6 * Math.Pow(x, 2) / 2;
    }
  }
}

Basit İterasyon-Doğrusal Olmayan Denklem

Program f(x)=x2+y-3, g(x)=x+y2-5 ları için uygulanmıştır. Eğer farklı fonksiyonlar için uygulanmak istenirse, BasitIterasyonileDogrusalOlmayanDenklemlermetodu içerisinde yer alan yeniX ve yeniY değişkenleri değiştirilmelidir. Okumaya devam et Basit İterasyon-Doğrusal Olmayan Denklem

Matrislerde Çarpma

Matrislerde çarpma işlemi birinci matrisin satir elemanları ile ikinci matrisin sütun elemanlarının çarpılarak toplanmasıyla çarpım matrisin [satir, sütun]. elemanı elde edilir.

Programda kullanıcıdan matris boyutu istenmektedir.

Programda matrislerin verileri rastgele olarak atanmıştır.

  Okumaya devam et Matrislerde Çarpma

Matrislerde Toplama İşlemi

Matrislerde toplama işlemi gerçekleşebilmesi için toplama işlemi yapılacak olan iki matriste aynı boyutta olması gerekmektedir. Aynı boyuttaki iki matris aynı [satir, sutun] elemanları toplanarak yeni toplam matrisinin [satir, sutun] elemanı elde edilir.

Kullanıcıdan matris boyutu istenmektedir.

Programda matrislerin verileri rastgele olarak atanmıştır.

Okumaya devam et Matrislerde Toplama İşlemi

Matrisin Transpozesinin Alınması

Bir matrisin satır ve sütunların yer değiştirdiğinden oluşan matrise transpoze matris denir.

Programda kullanıcıdan matris boyutu istenmektedir. Matrisin verileri random fonksiyonu ile rastgele değer alması sağlanmıştır. Eğer istenilerse matris oluşturmada matrisA[i, j] = rnd.Next(1, 25);yerine matrisA[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());yazılarak verilerin kullanıcıdan alınması sağlanabilir. Okumaya devam et Matrisin Transpozesinin Alınması